احساس من

گاه احساس من

از نگاه ناز تربچه های کنار جاده

 بر بساط پسرکی دستفروش ،

 شرمگین از خواب می پرد

و گاه گوشهای احساسم چنان سنگین می شوند

که ولوله تمامی گلهای گلفروشی جردن

خواب شیرینش را نمی نوازد

/ 1 نظر / 11 بازدید
راوی2

سلام خيلي بالايي اين احساست رو بيار پايين باهم راه بريم